Haber Detayı
16 Kasım 2021 - Salı 16:44 Bu haber 1759 kez okundu
 
2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler Açıklandı
GÜNDEM Haberi
2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler Açıklandı

2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 11.11.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızca İlimiz üreticilerine verilecek önemli destek kalemleri şöyledir.

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

·    Fındık Alan Bazlı Desteklemesi: 2021 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekara 170 TL destek ödemesi yapılır.

·    Mazot ve Gübre Desteği: 2021 Üretim yılı ÇKS kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği için, aşağıda belirlenen miktarda alan bazlı destek ödemesi yapılır.

       
Ürünler

Mazot

(TL/da)

Gübre

(TL/da)

Toplam

Destek

(TL/da)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 22 20 42
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 24 8 32
Kanola, Aspir 20 8 28
Patates, Soya 30 8 38
Dane Mısır 27 8 35
Kuru Soğan, Yem Bitkileri 19 8 27
Yaş Çay, Fındık 18 8 26

 

     Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için Tarım ve Orman Bakanlığınca (Bakanlık) yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL olarak ödenir. 

     Organik Tarım Desteği: Bitkisel üretimde 2021 yılı üretimleri için Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne "ürün sertifikası" düzenlenmiş çiftçilere birim destek miktarları aşağıda tabloda belirtilen rakamlar üzerinden yapılır. Organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Organik Tarım Desteği Sertifika Türü (TL/da)
Birinci Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel) 100
  Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) 50
İkinci Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel) 40
  Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) 20
Üçüncü Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel/Üretici Grubu) 10
Organik Hayvancılık Desteği   (TL/Kovan)
Arılı Kovan   15

 

İyi Tarım Desteklemeleri: İyi tarım uygulamaları yapan üreticilerimize Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır. 

İyi Tarım Uygulamaları Desteği Sertifika Türü (TL/da)
1.Kategori Ürünler Örtüaltı Üretim Bireysel Sertifıkasyoıı 150
Grup Sertifikasyonu 75
Açıkta Üretim Bireysel Sertifıkasyon 50
Grup Sertifıkasyonu 25
2.Kategori Ürünler Bireysel Sertifıkasyon 40
Grup Sertifıkasyonu 20
3.Kategori Ürünler Bireysel ve Grup Sertifıkasyon 10

 

·      Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında dekara 100 TL destekleme ödemesi yapılır.

·      Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği kapsamında dekara 10 TL destekleme ödemesi yapılır.

·      Yem Bitkileri Desteği: Yem bitkileri desteğinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirlenen miktarlarda ödeme yapılır.

Yem Bitkileri Üretim Desteği TL/da/Yıl
Korunga 90
Tek Yıllık Yem Bitkileri (Sulu /Kuru) 60
Silajlık Ekilişler (Sulu) 100
Yapay Çayır Mera 150
Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu) 90
 Kuru Ekilişler 40

 

Yurtiçinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifıkalandıran, yurtiçinde satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2021 yılında ürettikleri sertifikalı tohumluklar ile orijinal/temel ve üstü tohumluk üretimlerine aşağıda belirtilen miktarlarda yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği ödenir.

Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

Orijinal (Temel ve Üstü Kademe)

(TL/ks)

Sertifikalı

Kademe

(TL/kg)

Arpa 0,10 0,08
Buğday 0,12 0,10
Aspir 0,80 0,50
Çavdar 0,16 0,08
Çeltik 0,35 0,25
Fiğ 1,60 1,50
Kuru Fasulye 0,60 0,50
Kanola (Kolza) 1,80 1,20
Korunga 1,60 1,50
Nohut 0,60 0,50  
Patates 0,20 0,10  
Soya 0,70 0,35  
Susam 1,80 0,60  
Tritikale 0,10 0,08  
Yem Bezelyesi 1,60 1,50  
Yerfıstığı 1,00 0,80  
Yonca 5,00 4,00  
Yulaf 0,16 0,08  

 

Sertifikalı sınıfında fidan üretimi yapan, bunların satışını gerçekleştiren, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş fidan üreticisi kabul edilen, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere 2021 yılında ürettikleri aşılı ve aşısız fidanlar için fidan başına aşağıda belirtilen miktarlarda sertifikalı fidan üretim desteği ödenir.

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği

(Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler)

TL/Adet
Aşılı Fidan 0,50
Aşısız Fidan 0,25

 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilir ve 2021 yılında kayıt altına alınan 6.000 işletmede işletme başına 600 TL ödenir.

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği olarak; Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla beş tarım danışmanı olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 46.000 TL Ödenir. Ödemeler on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde yapılır.

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, Bakanlıkça uygun görülen araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerine destekleme ödemesi yapılır.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ 

Büyükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

Buzağı/Malak/Manda Desteği TL/Baş
4 ay ve üzeri buzağı 470 TL/Baş
Etçi ve Kombine Irk Boğaların Sperması ile Suni Tohumlamadan veya bu ırkların Bakanlıkça izinli boğaları ile tabii tohumlamasından Doğan Buzağı 700TL/Baş
Soy kütüğüne Kayıtlı Bakanlıkça belirlenecek birim fiyat ve şartlar doğrultusunda yapılacak. 
Döl kontrollü Boğanın yavrusu İlave 50 TL/Baş
Anaç manda 250 TL/Baş
Manda soy kütüğü 450 TL/Baş (İlave 200 TL/Baş )
Malak 250 TL/Baş
Malak soy kütüğü 450 TL/Baş İlave 200 TL/Baş )

Suni Tohumlamadan Doğan Malaklara

 

450 TL/Baş (İlave 250 TL/Baş )

 

 Düve alımı desteği: En az 1 baş, en fazla 50 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin 40'ı kadar destekleme ödemesi yapılır.

Besilik Erkek Sığır Desteği: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça belirlenen dönem ve birim fiyatı üzerinden 250 TL/başı geçmeyecek şekilde ödeme yapılır.

Hastalıktan Ari İşletme Desteği : Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde (yetiştirici merkezleri hariç) bulunan, damızlık boğalar dışındaki altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlar için hayvan sahiplerine 450 TL/baş ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birimi miktarları 500 başa  kadar tam 501 baş ve üzeri için 50 sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için ilave olarak 100 TL baş destek ödenir

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde;

Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 6.000 TL olarak ödenir.

Anaç Koyun Keçi Desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun başına 30 TL, anaç keçilerine 35 TL, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 TL, göçer yetiştiricilerin koyun-keçilerine ilave 2 TL ödenir.

Sürü Büyütme Desteği: Bir önceki yılın anaç koyun-keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun keçi sayısını arttıran işletmelerde, bir önceki destekleme yılındaki kuzu ve oğlakların, destekleme yılında anaç koyun-keçi vasfına ulaşanlarına, Bakanlıkça belirlenen artış oranı aşmamak kaydıyla hayvan başına 125TL destek ödenir.

Arıcılık Desteği;

Arıcılık Desteği TL/Adet
Arılı Kovan 20 TL.
Damızlık Ana Arı 80 TL.

 

 Ayrıca 2021 yılında yaşanan doğal afetler (yangın ve sel) nedeniyle hasar tespit komisyonları tarafından tespit sonucunda; kovanları zarar gören yetiştiricilere arılı kovan başına 30 TL, çam balı üretim alanlarının zarar görmesi sonucu üretim kaybı yaşayan yetiştiricilere ürün kaybının telafisi için 30 TL/Kg ödeme yapılır.

Aşı Atık ve Küpe Desteği: Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 1.000 TL/baş, küçükbaş hayvan atıkları için 150 TL/baş atık desteği ödemesi yapılır. Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvanalar için 1,5 TL/Baş, küçükbaş hayvanlar için 1 TL/Baş destek ödenir.

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) Platformu Desteği: Bakanlıkça belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere ve besilik hayvanını bu platform üzerinden temin eden ve üçüncü fıkranın (d) bendinde yer alan şartları sağlayan yetiştiricilere Bakanlıkça belirlenen dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödenir.

Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması: Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme süreleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta kovan başına, ipekböceğinde kilogram başına aşığıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

 

Hayvan Gen Kaynakları Desteği (TL/Baş/Kovan/Kg)
Büyükbaş Hayvan Koruma (Baş) 600
Küçükbaş Hayvan Koruma (Baş) 90
Sığır Pedigrili Koruma (Baş) 800
Arı Koruma (Kovan) 45
İpekböceği Koruma (Kg) 115
Islah Programındaki; Koyun/Keçi ve Yavrularının Halk Elinde Islahı (Baş) Elit Sürüde 80
Taban Sürüde  40
Halk Elinde Manda Islahı (Anaç Manda) (Baş) Boğa Yıl İçerisinde Doğuran anaç Manda 960
Yıl İçerisinde Doğurmayan Anaç Manda 600
Damızlığa Ayrılan Manda ( Düve/Tosun) (Baş) 225
Damızlık Erkek Metaryal (Koç – Teke ) (Baş) 225

 

·   Su ürünleri desteklemeleri; Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram başına aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılır.

Su Ürünleri Desteği (TL/kg-Adet)
Alabalık (kg) 350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil) 0,75
Yeni Türler (kg) 350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil) 1,50
Kapalı Sistem Üretim (kg) 350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil) 1,50
Kilogram Üstü Alabalık Üretimi (kg) 350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil) 1,50
Midye (kg) 350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil) 0,10
Sazan (kg) 350.000 kg'a kadar (350.000 kg dâhil) 1,50
Kuluçkahane Damızlık Alabalık Desteği (adet) 10.000 adet'e kadar (10.000 adet dâhil) 60,00
Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği (kg) 30.000 kg'a kadar (30.000 kg dâhil) 1,00
DİTAP (kg)                  0,25

 

 TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ LİSTESİ

ORDU

Havza Adı Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
Ordu-Akkuş Arpa, Buğday, Çavdar, Mısır (Dane), Kum Fasulye, Yem Bitkileri, Yulaf, Fındık, Patates
Ordu-Altınordu Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Aybastı Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Çamaş Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-Çatalpınar Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Çaybaşı Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-Fatsa Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-Gölköy Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Gülyalı Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-Gürgentepe Mısır (Dane), Kum Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-İkizce Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık
Ordu-Kabadüz Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fıtıdık, Patates
Ordu-Kabataş Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates
Ordu-Korgan Buğday, Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates  
Ordu-Kumru Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Patates  
Ordu-Mesudiye Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Yem Bitkileri, Fındık, Patates  
Ordu-Perşembe Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık, Yaş Çay  
Ordu-Ulubey Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık  
Ordu-Ünye Mısır (Dane), Yem Bitkileri, Fındık  
Kaynak: Editör: Tarım Türk Dergisi
Etiketler: 2021, Yılında, Yapılacak, Tarımsal, Desteklemeler, Açıklandı,
Yorumlar
Haber Yazılımı