Haber Detayı
12 Nisan 2017 - Çarşamba 09:37 Bu haber 1488 kez okundu
 
Genç çiftçi hibe desteği başvurusu nasıl yapılacak?
Köyden kente göçü engellemeye ve tarımda çalışan genç nüfusu arttırmaya yönelik olan hibe desteği büyük ilgi gördü. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakanlar Kurulu kararı gereği 2016 – 2018 yılları arasında genç çiftçi projelerine destek olmak amacıyla verilen 30 bin TL'lik hibe desteğinin 2017 yılında da devam edeceğini açıkladı. 2016 yılında toplam 15.000 çiftçiye 450 milyon TL hibe kullandırıldı.
BİTKİSEL ÜRETİM Haberi
Genç çiftçi hibe desteği başvurusu nasıl yapılacak?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Genç çiftçilere hibe desteği başladı.

Buna göre, kırsal alanda yaşayan 18-40 yaşındaki çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelerine 30 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak.

İllerde desteklenecek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarı, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) belirlediği, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyoekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate alınarak tespit edilecek.

Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış, ücretli çalışan olmayan ve örgün eğitime devam etmeyen, 15 büyükbaş veya 50 küçükbaştan fazla hayvanı bulunmayan, 50'den fazla arılı kovanı olmayan, aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış genç çiftçiler başvuruda bulunabilecek.

Ön başvurular http://gencciftci.tarim.gov.tr uzantılı yazılım üzerinden, kesin başvurular ise genç çiftçilerin proje uygulayacağı kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet taahhüdünde bulunduğu yerleşim biriminin bağlı olduğu il veya ilçe müdürlüklerine şahsen yapılacak. Başvurular,  07 Nisan ile 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında İl ve İlçe müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. Projesi kabul edilen genç çiftçilere 30 bin TL karşılıksız hibe desteği verileceği belirtildi.

Uygulama, nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerini kapsıyor. Ayrıca, 14 büyükşehir kurulması amacıyla çıkarılan 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden önce tüzel kişiliği olan ve nüfusu 20 binin altındaki yerleşim birimlerinde yaşayan genç çiftçiler de hibeden yararlanabilecek.

Hibe ödemesi, Ziraat Bankası tarafından Türk lirası olarak yapılacak.

Haksız destekleme ödemeleri belirlenirse, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanuni faiziyle birlikte geri alınacak. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlanamayacak.

 

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

 

- Kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen kişiler.

- Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve nüfusu 20 binden az olan yerleşim birimlerinde yer alan çiftçiler.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.

- Okur-yazar olmak.

- Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.

- Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.

- Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.

- Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

- Genç çiftçi hibe desteği 3 yıl süreyle uygulanacak. Bu kapsamda hibe desteğinden yararlanacak çiftçinin 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında kırsalda yaşamaları gerekiyor.

- Ödemeler ilgili yılın bütçesinden karşılanacak. Dolayısıyla 2016-2017 ve 2018’de proje başvuruları alınacak. Başvuran herkese destek verilmeyecek. Projesi kabul edilen genç çiftçilere destek verilecek.

- Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibe desteğinden sadece bir kez yararlanabilecek. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programından yararlanan çiftçiler bu destekten yararlanamayacak. Herkese 30 bin lira verilmeyecek.

 

* Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.

 

* Söz konusu hibe desteğinden yararlanmak isteyen genç çiftçiler; başvurularını 13 Nisan - 12 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüklerine yapılacak.

 

30 BİN TL HİBE İÇİN HANGİ PROJELER KABUL EDİLECEK?

 

 - Hayvansal üretime yönelik;

- Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,

- Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,

- Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

- Bitkisel üretime yönelik;

- Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

- Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

- Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

- Kültür mantarı üretimi projelerini,

- Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

- Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

- Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

- Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projelerini kapsıyor.

 

GENÇ ÇİFTÇİLERE HİBE DESTEĞİ KAPSAMINDA BAŞVURULAR İÇİN GÖTÜRÜLECEK EVRAKLAR:

 

- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

- Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.

- Başvuru dilekçesi.

- Proje tanıtım formu.

- İmzalı taahhütname.

- Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.

- Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.

- Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.

- Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.

- Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

- Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.

- Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

*  Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

 

GERİ ÖDEME VE YAPTIRIMLAR

 

- Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

 

- Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

 

- İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Programdan sağlanan malların mülkiyeti

 

- Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra iki yıl süre ile değiştiremez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Genç, çiftçi, hibe, desteği, başvurusu, nasıl, yapılacak?,
Yorumlar
Haber Yazılımı