Yazı Detayı
01 Mayıs 2016 - Pazar 18:38 Bu yazı 3620 kez okundu
 
TARIMDA PARA KONUŞUYOR?
Mithat Direk
mithatdirek@gmail.com
 
 

Genelde tarımsal faaliyetler insanın kendisinin ve ailesinin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla başlamıştır. Elbette bu faaliyetler bilek gücü dediğimiz bedene dayalı iken gelişen ve değişen teknoloji ile önce basit el aletlerine sonrada devasa makinelere dayanmıştır. Böylece her yeni alet ekipman, enerji tarımın giderek artan oranda girdiye ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Bu durum para ihtiyacını, o da bankacılık sistemini tetiklemiştir. Önceleri insan gücüyle yapılan faaliyetlerin, makineler ile kısa sürede tamamlanması, endüstriyel tarımın ortaya çıkmasında en önemli aşamadır. İşte tarım devrimi denilen olay burada ortaya çıkmıştır. Bu aynı zamanda tohum endüstrisini, girdi (kimyasal gübre, ilaç, hormon, vb) teknolojisini tetiklemiştir. Elbette tohumların makine ile ekim, dikim, bakım ve hasat gibi teknolojik uygulamalara uygun olması, tohumda genetik değişime açık kapı bırakmıştır. Zaten çiftçi mantığı ile güzel ve iyi olanın seçildiği, seleksiyona dayalı tohum ıslahı yerini teknolojiye de uyum sağlayacak biçimde genişlemiştir. Böylece günümüzde tüm ürünlerin bir örnek olduğu tarımsal ürünler meydana çıkmıştır. Bu durum tarımın da endüstriyel anlamda gelişmesine, değişmesine ve para sermayesini kullanmasına katkıda bulunmuştur. Zaten bu durumu günümüzde hızla artan tarımsal bankacılık girişimlerinden anlıyoruz. Geçen yıl saymıştım, Konya Tarım Fuarında tam 13 banka, 2 faizsiz finans kuruluşu olmak üzere 15 finansman firması fuarda yerlerini almışlardı. Bu demek oluyor ki tarım sektörü giderek artan oranlarda para sermayesine ihtiyaç duyuyor. Geçtiğimiz yıl tarıma yönelik banka kartları üzerine bir araştırma yaptırmıştım, bu araştırmada elde edilen bulgular tarımın finansman açısından da çok ciddi gelişmeler gösterdiğini vurgular nitelikte çıkmıştır.

Araştırma Konya ili ova kesimini temsil eden bir alanda yapılmıştır. Buna göre araştırma yapılan alanda bulunan çiftçilerin tamamı, kendilerine özel olarak verilen kredi kartlarını kullanmaktadırlar. Çiftçilerin %80’i yalnızca 1 tane, %20’sinde ise 2 tane kredi kartı bulunmaktadır. Çiftçiler, kredi kartının ihtiyaç nedeni olarak; nakit olmadığı zamanlarda ihtiyaç duydukları tarımsal girdileri satın alabilmelerini (%80), %10’u paraya ihtiyaç duyduğunda bankadan para çekebilmesini, %10’u da yakın akraba da olsa kişisel borç isteme alışkanlığının artık kaybolduğunu belirtmişlerdir.

Çiftçilerin taşıdıkları kredi kartlarının limitlerinin de incelendiği araştırmada; 2/3 çiftçinin sahip olduğu kredi kartı limitinin 5-25 bin TL aralığında olduğu, kalanın ise 25 bin TL den daha fazla kredi kartı limitine sahip olduğu tespit edilmiştir. Çiftçilerin sahip oldukları kredi kartlarının limitlerinin %67’sinin kullanıldığı, kalan kısmının ise kullanılmadığı, diğer bir deyişle limitini doldurmadığı belirlenmiştir. Çiftçilerin bu kedi kartlarını bizzat bankaya giderek form doldurup, imzalayarak aldığı (%79), %)’unun banka temsilcilerinin köylerine gelerek yaptıkları reklam sayesinde temin ettiği, %6’sının ortağı olduğu kooperatif, birlik vb sayesinde, %6’sının da başka nedenlerle bankaya gittiğinde yapılan teklif üzerine kredi kartına sahip olduğu tespit edilmiştir. Çiftçilerin ¼’ünün bankalara borçlu olduğu, diğerlerinin ise borçlu olmadığı kullandığı kredi kartı borcunu zamanında ödediği belirlenmiştir.

Çiftçilere kredi kartlarını hangi amaçlarla kullandıkları da sorulmuştur. Buna göre çiftçiler ihtiyaç duydukları akaryakıtın tamamını kredi kartı ile satın almaktadırlar. Akaryakıt dışında gübre alımlarının %78’ini, tohum ve tarım ilacı alımlarının %37’si ile yem alımlarının %32’sini kredi kartı kullanarak yapmışlardır. Çiftçiler tarıma yönelik olarak aldıkları kredi kartlarından ancak %17 oranında özel ihtiyaçlarında kullanmışlardır. Sonuç olarak kredi kartı kullanımına yönelik olarak yapılan bu çalışmada çiftçilerin kredi kartlarını suiistimal etmedikleri, amacı doğrultusunda kullandıkları, tarımda finansmana yardımcı olarak kullandıkları belirlenmiştir (1). Elbette finansmanda kullanılan araçlar sadece kredi kartı değildir. Ancak tarımın para olmadan artık yapılamayacağıdır. Özellikle endüstriyel kullanım açısından tarımsal üretimde bulunan çiftçilerin mutlak biçimde finansman kaynağına ihtiyaç duyduğu, günümüzde bunu kendilerine özel olarak geliştirilen kredi kartları ya da kredilerle gerçekleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Tarım sektörü genişleyen kredi kullanımı ve buna uygun kartların yaygınlaşması ile çiftçilere yeni fırsatlar sunmaktadır. Ancak bilinçli kullanım ile genişleyen finansmanın çiftçilere faydalı olabileceği göz ardı edilmemelidir.

 

Kaynakça

  1. Direk,M., Tatar,N., Karaca,M., Akdemir,A.,2015, Tarım Bankacılığının Sektöre Sunduğu Banka Kartlarının İşletmelerin Finansmanı Açısından Önemi, 1.Tarım Ekonomisi Bölümü Öğrenci Bilim Şenliği bildirileri, 6 Mayıs 2015, Konya.
 
Etiketler: TARIMDA, PARA, KONUŞUYOR?,
Yorumlar
Haber Yazılımı